Суббота, 24.06.2017, 07:20
Хранилище стандартовГлавная

Регистрация

Вход
Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта
Наш опрос
Я ___________________
Всего ответов: 5879


Здесь приведен полный перечень стандартов, представленных нашим ресурсом. Все эти нормативные документы можно посмотреть в разделе Каталог файлов.

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3040-95 Апаратура радіоелектронна. Конструкції базові несівні уніфіковані. Типи і розміри.

ДСТУ 724-92 Хрен столовый. Технические условия

ДСТУ 1009-92 Сахар ванильный. Технические условия

ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови

ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів.

ДСТУ 3583-97 Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 8808:2003 Олія кукурудзяна. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 9481-2002 Ящики з гофрованого картону для хімічних ниток. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 30726-2002 Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості бактерій виду Escherichia coli

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні
Положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі та мережі горячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації

ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, неплстифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умови

ДСТУ 4490:2005 Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги

ДСТУ 3587-97 Безопасность дорожного движения. Автомобильніе дороги, улиці и железнодорожніе переезді. Требования к єксплуатационному состоянию.

ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови

ДСТУ 3016-95 Висiвки кормовi пшеничнi i житнi. Технiчнi умови Отруби кормовые пшеничные и ржаные. Технические условия

ДСТУ 2846-94 (ГОСТ 11206-93)
Контактори електромагнiтнi низьковольтовi. Загальнi технiчнi умови Контакторы электромагнитные низковольтные. Общие технические условия

ДСТУ 2732:2004
Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення понять Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения понятий

ДСТУ 2394-94 Iнформацiя та документацiя. Комплектування фонду, бiблiографiчний опис, аналiз документiв. Термiни та визначення Информация и документация. Комплектование фонда, библиографическое описание, анализ документов. Термины и определения

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пiсок. Технiчнi умови Сахар-песок. Технические условия

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафiнад. Технiчнi умови Сахар-рафинад. Технические условия

ДСТУ 1.13-2001 Національна стандартизацiя. Правила надавання повiдомлень торговим партнерам України

ДСТУ 1.12:2004 Нацiональна стандартизацiя. Правила ведення справ нормативних документiв

ДСТУ 1.11:2004 Нацiональна стандартизацiя. Правила проведення експертизи проектiв нацiональних нормативних документiв

ДСТУ 1.7-2001 Нацiональна стандартизацiя. Правила i методи прийняття та застосування мiжнародних i регiональних стандартiв (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

ДСТУ 1.6:2004 Нацiональна стандартизацiя. Правила реєстрацiї нормативних документiв

ДСТУ 1.5-2003 Нацiональна стандартизацiя. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змiсту нормативних

ДСТУ 1.2-2003 Нацiональна стандартизацiя. Правила розроблення нацiональних нормативних документiв

ДСТУ 1.1-2001 Нацiональна стандартизацiя. Стандартизацiя та сумiжнi види дiяльностi. Термiни та визначення основних понять

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документацiї. Настанови щодо типової побудови технiчних умов

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005 Сталь вуглецева звичайної якостi. Марки

ДСТУ 1.3:2004 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления, согласования, принятия и обозначения технических условий

ДСТУ 3582-97 Информация и документация. Сокращение слов в украинском языке в библиографическом описании. Общие требования и правила

ДСТУ ГОСТ 30763:2006 Фарби порошкові. Відбір проб (ГОСТ 30763-2001 (ИСО 8130-9-92))

ДСТУ 3008-95Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления

ДСТУ 3717-98 Бандажи черновые для колес подвижного состава железных дорог широкой колеи и метрополитена. Типы и размеры

ДСТУ 2803-94 Пломбы свинцовые. Общие технические условия

ДСТУ 2708:2006 Метрология. Поверка средств измерительной техники. Организация и порядок проведения

ДСТУ 2099-92 Конструкции сварные. Разряды точности. Предельные отклонения линейных размеров, допуски формы и расположения поверхностей (ГОСТ 30021-93)

ДСТУ 1.0:2003 Национальная стандартизация. Основные положения

ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Защита от пожара. Двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость

ДСТУ Б В.1.1-2-97 Защита от пожара. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость (ГОСТ 30402-96)

ДСТУ ISO 9002-95 Системи якості. Модель запезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування

ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільний об’єктів

ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість Защита от пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость.

ДСТУ 2587-94. Розмітка дорожня. Технічні вимоги

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ

ДСТУ EN 54-2:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні

ДСТУ EN 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові

ДСТУ EN 54-4:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 4. Устаткування електроживлення

ДСТУ EN 54-5:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові

ДСТУ EN 54-7:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущенного світла або іонізаційні

ДСТУ EN 54-10:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум'я точкові

ДСТУ EN 54-11:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні

ДСТУ EN 54-12:2004 Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла

ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види Терміни та визначення

ДСТУ 3649-97 Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств Безопасность промышленных предприятий

ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка

ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості

ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління программами перевірок

ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав ми описание элементов, руководящие указания по их применению

ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи упрвління якістю. Основні положення та словник

ДСТУ ISO 286-1-2002 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 1. Основи допусків, відхилів та посадок
Допуски и посадки по системе ISO. Часть 1. Основы допусков, отклонений и посадок

ДСТУ ISO 286-2:2002 Допуски і посадки за системою ISO. Частина 2. Таблиці квалітетів стандартних допусків і граничних відхилів отворів і валів
Допуски и посадки по системе ISO. Часть 2. Таблицы квалитетов стандартных допусков и предельные отклонения отверстий и валов

ДСТУ 3348-96 Радіоелектронні засоби. Конструкції несівні. Терміни та визначення

ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Терміни та визначення

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезбечні. Марковання

ДСТУ 3569-97 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Основні положення

ДСТУ 2272-93 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения

ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-104-2000 Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в'яжучих матеріалів

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення.

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху.
Ограждения дорожные и направляющие устройства. Правила использования. Требования безопасности дорожного движения.

ДСТУ 3215-95 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.

ДСТУ 2621-94 Зв’язок телефонний. Загальні поняття. Телефонні мережі. Терміни та визначення
Связь телефонная. Общие понятия. Телефонные сети. Термины и определения

ДСТУ 3801-98 Антени. Терміни та визначення Антенны. Термины и определения

ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання.

ДСТУ 2394-94 Інформація та документація. Комплектування фонду, біблиографічний опис, аналіх документів. Терміни та визначення

ДСТУ 3302-96 Система стандартів з баз даних. Структура системи словників інформаційних ресурсів

ДСТУ 3325-96 Термінологія. Визначення основних понять

ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення

ДСТУ ISO 860-99 Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів

ДСТУ EN 1050:2003 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

ДСТУ IEC/TR 60668:2005 Розміри фронтальних частин приладів вимірювання та керування в промислових процесах і вирізів у панелях для їх розташування

ДСТУ 3333-96 Стенди роликові для перевірки гальмівних систем дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3413-96 Система сертифiкацii УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво.
Правила виконання дослідно - конструкторських робіт . Загальні положення.

ДСТУ 3681-98 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3680-98 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту

ДСТУ 3400-2006 Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Термыни та визначення

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації
Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та паковання товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації
Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та паковання товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування

ДСТУ 4030-2001 Системи тривожної сигналізації. Сиситеми охоронного призначення. Позначення умовні графічні та літерні

ДСТУ ГОСТ 2.610-2006 Правила виконання експлуатаційних документів

ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 Експлуатаційні документи

ДСТУ-H 4486-2005 Настанови щодо типової побудови технічних умов

ДСТУ 2521-94 Система типових конструкцій. Типи та основні розміри

ДСТУ 3462-96 Регулятори температури. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4063-2001 Бензини автомобільні. Технічні умови

ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги.

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення

ДСТУ 2479-94 Надійність техніки. Системи технологічні. Терміни та визначення

ДСТУ 4516:2006 Возобновляемые источники энергии Установки биогазовые Общие технические требования

ДСТУ 3957-2000 Порядок обследования производства во время сертификации продукции

ДСТУ 3419-96 Сертификация систем качества. Порядок проведения

ДСТУ 3417-96 Процедура признания результатов сертификации импортируемой продукции

ДСТУ 3768:2009 Пшеница. Технические условия

ДСТУ 3906-99 Лестница-штурмовка

ДСТУ В 3265—95 Зв'язок військовий. Терміни та визначення

ДСТУ 4278:2004 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування

ДСТУ 3906-99 Лестница-палка

СОУ

СОУ 10.1.00174094.007:2005
Правила оцінки технічного стану металевих шахтних копрів

СОУ 10.1.24183643.003:2004
Транспорт шахтний. Дороги надгрунтовні. Вимоги безпеки

СОУ 10.1.00185790.007:2006
Транспорт шахтний локомотивний. Перевезення людей і вантажів в виробках з ухилом колії від 0,005 до 0,050. Загальні технічні вимоги

СОУ 10.1.00174094.003:2005
Жорстке армування вертикальних стволів шахт. Вимоги до контролювання

СОУ 10.1.00174094.005:2005 Устаткування вертикальних стволів шахт. Вимоги до технічного обслуговування і ремонту

СОУ 10.1.00174094.006:2005
Шахтні підвісні пристрої і парашути. Вимоги до контролювання

СОУ 10.1-00185790-002-2005
Правила технічної експлуатації вугільних шахт

СОУ 10.1.00174094.004:2005 Пристрої перекриття вертикальних стволів та похилих вироботок шахт. Загальні технічні вимоги

ВСН

ВСН 003-88 Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб

ВСН 004-88 Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация

ВСН 005-88 Строительство промысловых стальных трубопроводов

ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка

ВСН 007-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка

ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция

ВСН 009-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.Средства и установки электрохимзащиты

ВСН 010-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.Подводные переходы

ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.Очистка полости и испытание

ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.Контроль качества и приемка работ

ВСН 015-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.Линии связи и передачи

ОСТ, ГСТУ

ОСТ 12.44.293-86 Установки шахтные вентиляционные главного проветривания. Общие технические требования к монтажу и приемке

ГСТУ 12.11.402-97 Вещества, материалы и изделия для угольных шахт. Методы определения пожарной опасности

ГСТУ 29.2.046755545.004-2001 Установки попередження і гасіння пожеж водою автоматичні. Загальні технічні вимоги

НПАОП, НАПБ

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості

НПАОП 10.0-5.11-04 Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования на шахтах, опасных по внезапным выбросам разрабатывающих крупные пласты [рус]

НПАОП 10.0-5.14-04 Инструкция по устройству, осмотру и измерению сопротивления шахтных заземлений [рус]

НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів


ДНАОП 0.00-8.19-99 Порядок проведения экспертизы эл. установок

Правила техничної експлуатації електроустановок споживачів (2006)

ДСП 3.3.1.095-2002. Санит.нормы для шахт  

НАОП 1.2.90-1.04-87 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХВОСТОВЫХ И ШЛАМОВЫХ ХОЗЯЙСТВ ГОРНОРУДНЫХ И НЕРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НПАОП 0.00-4.36-05 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праціНПАОП 00.0-4.15-98 Положение о разработке инструкций по ОТ

НПАОП 00.0-5.04-95

НПАОП 00.0-5.05-95

НПАОП 00.0-5.06-94

НПАОП 00.0-5.07-94

НПАОП 00.0-5.10-96

НПАОП 00.0-5.18-96

НПАОП 00.0-5.19-96

НПАОП 00.0-5.20-94

НПАОП 00.0-5.-3-95

НПАОП 00.0-6.11-97

НПАОП 00.0-6.12-97

НПАОП 00.0-6.14-97

НПАОП 1.1.23-1.03-04

НПАОП 10.0-1.01-05 Правила безпеки у вугільних шахтах

НПАОП 10.0-1.03-90 Правила безопасности для предприятий по обогащению и брекитированию углей (сланцев)

НПАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань

НПАОП 10.0-5.01-04 Инструкция по составлению ПЛА

НПАОП 10.0-5.02-04 Инструкция по контролю состава рудничного воздуха...

НПАОП 10.0-5.03-04 Инструкция по ведению огневых работ в подземных выработках и надшахтных зданиях

НПАОП 10.0-5.04-04 Инструкция по применению шахтных холодильных установок

НПАОП 10.0-5.05-04 Инструкция по реверсированию вентиляционной струи и проверки работы реверсивных устройств вентиляторных установок

НПАОП 10.0-5.06-04 Инструкция по разгазированию горных выработок

НПАОП 10.0-5.12-04 Инструкция по электроснабжению и применению электрооборудования в проветриваемых ВМП тупиковых выработках шахт, опасных по газу

НПАОП 10.0-5.13-04 Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбора и проверки уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200В

НПАОП 10.0-5.15-04 Инструкция по осмотру и ревизии рудничного взрывобезопасного электрооборудования

НПАОП 10.0-5.16-04 Инструкция по безопасному проведению работ на подземных электроустановках

НПАОП 10.0-5.17-04 Инструкция по проверке максимальной токовой защиты шахтных аппаратов

НПАОП 10.0-5.18-04 Инструкция по противопожарной защите угольных шахт

НПАОП 10.0-5.19-04 Инструкция по обеспечению шумовой и вибрационной безопасности труда на угольных шахтах

НПАОП 10.0-5.20-04 Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты шахтеров

НПАОП 10.0-5.35-95 Інструкція з навчання працівників шахт

НПАОП 10.0-5.36-96 Инструкция по составлению паспортов добычного участка, проведения и крепления горных выработок

НПАОП 14.3-7.02-06 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України

ОСПУ ДСП 6.074.120-01

НАПБ Б.01.009-2004 Правила пожарной безопасности для предприятий угольной промышленности Украины.

НАПБ Б.02.019-2004 Положение о порядке расследования подземных пожаров на угольных шахтах

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки України

НПАОП 0.00-6.18-04. ПОРЯДОК проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

НПАОП 0.00-7.10-07. Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою КМУ від 26.05.2004 № 687

НПАОП 0.00-7.08-07. Вимоги техничної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення (укр)

НПАОП 0.00-1.30-01. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

НПАОП 0.00-1.07-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением (с изменениями и дополнениями) на русском и украинском языках

НАПБ Б.01.009-2004 Правила пожарной безопасности для предприятий угольной промышленности Украины.

НАПБ Б.02.019-2004 Положение о порядке расследования подземных пожаров на угольных шахтах

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки України

НПАОП 10.0-3.01-90. Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов

НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

НПАОП 10.0-7.14-81 Единые требования по безопасной эксплуатации опрокидывателей

EN

EN 10025-1:2004 Горячекатаная продукция из конструкционных сталей. Часть 1. Общие технические условия поставки
EN 10025-2:2004 Горячекатаная продукция из конструкционных сталей. Часть 2. Технические условия поставки нелегированных конструкционных сталей
EN 10025-3:2004 Горячекатаная продукция из конструкционных сталей. Часть 3. Технические условия поставки мелкозернистых конструкционных сталей, пригодных к сварке и подвернутых нормализации/нормализующей прокатке

КНД

КНД 50-040-95 Машинно-орієнтовані форми опису стандартів. Склад, структура, зміст

РТМ

РТМ 07.01.015-82 Руководство по контролю и регулировке распределения нагрузки между головными канатами многоканатных подъёмных установок (1983)

РТМ 07.01.021-87 Технологическая инструкция по дефектоскопии тормозных устройств подъёмных машин, подвесных и парашютных устройств подъёмных сосудов, осей копровых шкивов

ГОСТ

ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы
Должен быть идентичным документу ДСТУ ГОСТ 2.601:2006

ГОСТ 1639-93 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия.
Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия
Должен быть идентичным документу ДСТУ 3211-95

ГОСТ 30709:2002 Техническая совместимость. Термины и определения
Должен быть идентичным документу ДСТУ 30709:2002

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 12.0.006-2002

ГОСТ 12.0.006-80

ГОСТ 12.0.003-74

ГОСТ 12.0.003-80

ГОСТ 12.0.004-90

ГОСТ 12.0.005-84

ГОСТ 2.1.001-89
ГОСТ 12.1.002-84
ГОСТ 12.1.003-83
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.006-84
ГОСТ 12.1.007-76
ГОСТ 12.1.008-76
ГОСТ 12.1.009-76
ГОСТ 12.1.010-76
ГОСТ 12.1.011-78
ГОСТ 12.1.012-90
ГОСТ 12.1.013-78
ГОСТ 12.1.014-84
ГОСТ 12.1.016-79
ГОСТ 12.1.018-93
ГОСТ 12.1.019-79
ГОСТ 12.1.020-79
ГОСТ 12.1.023-80
ГОСТ 12.1.024-81
ГОСТ 12.1.025-81
ГОСТ 12.1.026-80
ГОСТ 12.1.027-80
ГОСТ 12.1.028-80
ГОСТ 12.1.029-80
ГОСТ 12.1.030-81
ГОСТ 12.1.031-81
ГОСТ 12.1.033-8
ГОСТ 12.1.033-81
ГОСТ 12.1.035-81
ГОСТ 12.1.036-81
ГОСТ 12.1.038-82
ГОСТ 12.1.040-83
ГОСТ 12.1.041-83
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 12.1.045-84
ГОСТ 12.1.046-85
ГОСТ 12.1.047-85
ГОСТ 12.1.048-85
ГОСТ 12.1.049-86
ГОСТ 12.1.050-86
ГОСТ 12.1.051-90
ГОСТ 12.1.052-97
ГОСТ 12.1.078-93
ГОСТ 12.1.114-82

Другие документы

ДК 019-2001 ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Перечень ГОСТов, имеющихся в наличии, но не выложенных, расположен здесь.Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2017